Start Up
2.3.0 - 2.3.0 Nyetablering och procedur.pdf -
2.3.1 - 2.3.1 Nyetablering - checklista.pdf -
Construction of the Trade Union Alliance
2.4.0 - 2.4.0 Fackföreningsallianser - steg.pdf -
2.4.1 - 2.4.1 Fackföreningsallianser bilaga steg.pdf -
2.4.2 - 2.4.2 Fackföreningsallians checklista..pdf -
3.A.0 - 3.A.0 Fackföreningsmedlem, Organisatör - roll.pdf -
3.A.1 - 3.A.1 Fackföreningsmedlem, Organisatörens roll - checklista.pdf -
Setting up of the Special Negotiating Body SNB
2.5.0 - 2.5.0 Introduktion till inrättande av ett SNB.pdf -
2.5.1 - 2.5.1 Råd om hur man förbereder ett internationellt möte med tolkning - Checklista.pdf -
4.1.2.0 - 4.1.2.0 Mall Begäran om ett särskilt förhandlingsorgan SNB.pdf -
EWC founding negotiation process
2.6.0 - 2.6.0 Förhandling om ett EFR-avtal Steg.pdf -
2.6.2 - 2.6.2 Dessutom.pdf -
2.6.3 - 2.6.3 Förhandling om ett EFR-avtal.pdf -
4.4 - 4.4 Regelverk om utbildning av ledamöter i europeiska företagsråd.pdf -
4.1.2.1 - 4.1.2.1 Lista över kommande EFR - möten EWC.pdf -
Management of the EWC
3.A.0 - 3.A.0 Fackföreningsmedlem, Organisatör - roll.pdf -
3.A.1 - 3.A.1 Fackföreningsmedlem, Organisatörens roll - checklista.pdf -