Start Up
2.3 - 2.3.0. Identificarea societatilor care ar putea avea CEI -
2.3.1 - 2.3.1. Start-up – lista de control -
Construction of the Trade Union Alliance
2.4.0 - 2.4.0. Introducere la aliantele sindicatelor -
2.4.1 - 2.4.1. Alianta sindicatelor – demersuri -
2.4.2 - 2.4.2. Aliante de Sindicat – lista de control -
3.a.0 - 3.A. Sindicalist, Organizator –rolul -
3.a.1 - 3.A.1 Sindicalistul, Rolul organizatorului – lista de control -
Setting up of the Special Negotiating Body SNB
2.5.0 - 2.5. Infiintarea unui Organ Special de Negociere (OSN) -
2.5.1 - 2.5.1. Sfaturi in legatura cu pregatirea unei intalniri internationale cu interpretariat lista de control -
4.1.2.0 - 4.1.2.0 - Model: Cerere pentru un Organ Special de Negociere -
EWC founding negotiation process
2.6 - 2.6. Negocierea unui acord CEI. Demersuri -
2.6.2 - 2.6.2 Comitetul restrans si limbile -
2.6.3 - 2.6.3. Negocierei pentru un acord CEI – anexa: Elemente pentru un acord CEI -
4.4 - 4.4 Cadrul legal pentru formarea membrilor CEI -
4.1.2.1 - 4.1.2.1 Model pentru sindicalisti si membri CEI; EXEMPLE/Modele -
Management of the EWC
3.a.0 - 3.A. Sindicalist, Organizator –rolul -
3.a.1 - 3.A.1 Sindicalistul, Rolul organizatorului – lista de control -